Advokat i Randers

  • Få 3 billige tilbud fra advokater i Randers
  • Udfyld formularen online på mindre end 4 minutter
  • Billig advokat - Spar op til 20% nu

Få 3 Advokat tilbudAdvokat i Randers - få gratis 3 supergode tilbud

21. december 2017. Når en person må anses for at være afgået ved døden, skal der foretages et skifte af hans bo. Godtgørelse af dødsfaldet vil normalt ske ved forevisning af dødsattest. Er liget ikke fundet, men må det dog anses for sikkert, at vedkommende er død, afsiger skifteretten kendelse derom.
Er det derimod ikke helt sikkert, at vedkommende er død, må der gås frem efter lov om borteblevne. Herefter kan der afsiges dødsformodningsdom efter offentlig indkaldelse, der kan begæres, når der er forløbet 5 år, siden den borteblevne sidst vides at have været i live.
Var den borteblevne på dette tidspunkt i livsfare, eller er der i øvrigt efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder en særdeles høj grad af sandsynlighed for, at han er død, er fristen dog kun 6 måneder, jf. lov om borteblevne § 6. Få 3 tilbud på en skarp advokat i Randers.

Egen skyld og accept af risiko

Accept af risiko er den situation, hvor skadelidte har affundet sig med at blive udsat for en risiko, der fører til skade og er bevidst om risikoen. Ved accept af risiko bortfalder erstatningen. Der kan ikke ske en gradueringsmæssig nedsættelse som ved egen skyld.
Eksempel på accept af risiko er en bokser, som er bevidst om, at man selv under lovlig udøvelse af sporten kan komme alvorligt til skade. Accept af risiko betyder i den sammenhæng, at den tilskadekomne bokser ikke få erstatning fra sin modstander.
Accept af risiko kan også have betydning for legeskader hos børn af en vis alder. Såfremt der sker skade på en tredjemand eller hans goder ved nødværge, er den der udøver nødværge og eventuelt angriberen ansvarlige for disse skader.

Spar tid - brug vores service

Eksempler på byer i Randers kommune hvori du kan bestille 3 advokattilbud:
  • Havndal
  • Dalbyneder
  • Øster Tørslev
  • Mostrup
  • Hvidsten

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 8900 Randers
Avokatfirmaet Palle Svendsen
Brødregade 13
8900 Randers C
CVR: 21172642
Hjemmeside
Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse I/S
Rådhustorvet 4
8900 Randers C
CVR: 27817203
Hjemmeside
Advokat Bjarne Overmark
Torvegade 14
8900 Randers C
CVR: 26901553
Hjemmeside