Advokat i Padborg

  • Få 3 aktuelle tilbud fra advokater i Padborg
  • Udfyld skemaet online på kun 4 minutter
  • Spar 25 pct på en dygtig advokat

Få 3 tilbud

Interesse- eller loyalitetskonflikter

3. august 2017. Vi tilbyder at indhente 3 tilbud på juridisk assistance fra certificerede advokater i Padborg. Vores tilknyttede advokatfirmaer yder alle en proaktiv og nærværende rådgivning, baseret på handlekraft og omtanke for kundens situation. Opret din sag på kun 5 minutter og modtag 3 konkurrencedygtige tilbud på et par dage.
Eksempel på forretningsbetingelse hos en seriøs advokat: I henhold til Advokatsamfundets regler og habilitetsprocedurer undersøger vi, at der ikke findes nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, før vi påtager os en sag. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, der resulterer i, at vi må afvise sagen, henviser vi meget gerne til en anden advokat.

Hvornår har man erstatningsansvar?

En erstatning fastsættes ud fra, hvad skadelidte har mistet i kroner og ører, eller hvad skadelidte har af positive merudgifter, mens en godtgørelse ikke forudsætter ct økonomisk tab, men gives for en skaderelateret ulempe, som for eksempel svie og smerte og varigt mén.
En undtagelse er værnet interesse, som ikke har stor selvstændig betydning i den ulovbestemte erstatningsret, men som betyder, at et mistet gode kan omsættes til en økonomisk værdi, der danner grundlag for erstatning - også selvom der ikke er lidt et økonomisk tab.
Endelig skal skaden være påregnelig. At en skade er påregnelig betyder, at skaden ikke må være en alt for fjerntliggende følge af den ansvarspådragende handling. Såfremt blot en af ovennævnte faktorer ikke er til stede, bortfalder grundlaget for et erstatningsansvar.

Padborg advokater løser mange forskellige typer af sager

Som advokat kan man vælge, at fokusere på et enkelt områder og således blive specialist indenfor f.eks.:
  • Børn & samvær
  • Erstatning for personskade
  • IP-ret
  • Skader på bolig
  • Tvangsauktioner

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 6330 Padborg
Advokatfirmaet Birgit Thomsen
Hærvejen 9, Bov
6330 Padborg
CVR: 26844142
Hjemmeside
Det Tyske Advokatfirma i Nordslesvig
Klokkevej 4
6300 Gråsten
CVR: 35307354
Hjemmeside
Jette Pertou Advokatanpartsselskab
Ahlefeldvej 5
6300 Gråsten
CVR: 31416833
Hjemmeside