Advokat Odense

  • Få 3 personlige tilbud fra advokater i Odense
  • Udfyld webformularen på under 5 minutter
  • Billig advokat - Find faguddannede firmaer nu

Få 3 Advokat Odense tilbud
Ageras Advokattilbud

Veje 5000 Odense

Aurikelvej
Carlsgade
Gyldenrisvej
Bispevænget
H.C. Andersens Gade
Drosselvej
Drejøgade
Engelstoftsgade
Claus Bergs Gade
Asser Rigs Vej
Frederiksgade
Bangs Boder
Glentevej
Godthåbsgade
Farvergården
Havnegade
Gammel Glentevej
Gyldenløvesgade
Avernakøvænget
Eriksgade

Få 3 gennemarbejdede tilbud fra advokat i Odense

Du er havnet det helt rigtige sted, såfremt du søger efter en kompetent og billig advokat i Odense. Her kan du nemlig - fuldstændig gratis og enkelt - modtage 2-3 hurtige tilbud fra professionelle solide advokatfirmaer, der gerne vil påtage sig at løse din advokatopgave.
Udfyld online formularen på fem minutter og få tre kontante tilbud fra solide advokater i Odense. De udvalgte advokatfirmaer i Odense by konkurrerer om din advokatopgave og dermed er du sikret, at du får nogle yderst favorable og attraktive tilbud. Bestil 3 personlige tilbud allerede i dag!
Det følger af reglen i Arveloven § 99, stk. 2, at de kun finder anvendelse, når arveladeren er død efter lovens ikrafttræden den l. januar 2008. Er arvelader død tidligere, finder de hidtidige regler anvendelse. Der vil derfor i en årrække kunne eksistere båndlagte kapitaler, der er omfattet af de tidlige regler.

En advokat med speciale i lejeloven

Lejelovgivningen er en svært tilgængelig og omfangsrig lovjungle. En advokat med speciale i lejeloven kan rådgive i alle erhvervslejeforhold, f.eks. om lejenedsættelse, lejeforhøjelse og opsigelsesadgang. Det er altid en god ide at få afklaret rettighederne i et lejeforhold.
Sammen med dig gennemgår advokaten lejekontrakten og vurderer, om lejeforholdet udviser en rimelig fordeling mellem rettigheder og forpligtelser. Når der indgås nye lejeforhold, sikrer advokaten, at forventningerne til det nye lejeforløb bliver honoreret i den konkrete lejekontrakt.
Ved at få rådgivning hos en advokat minimeret risikoen for konflikter undervejs. Ved et lejeforholds afslutning kan advokaten assistere med at sikre, at det økonomiske opgør sker på den rigtige måde herunder håndteringen af det indbetalte depositum.

Udvidet gratis retshjælp

Udvidet gratis retshjælp kan ikke gives til:
  • sigtede eller tiltalte i offentlige straffesager
  • aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter
  • sager om gældssanering
  • sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et privat klage- eller ankenævn, der er godkendt af erhvervs- og vækstministeren

Der kan dog gives retshjælp til klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse.

Få 3 Advokat Odense tilbud


Aktuel advokat fra postnummer 5000

Ideal Advokatfirma P/S
Vestergade 43
5000 Odense C
CVR: 36987820
Hjemmeside
Juristfirmaet.dk
Pantheonsgade 10 2
5000 Odense C
CVR: 25988035
Hjemmeside
Advokatfirmaet Niels Rex
Albanigade 15
5000 Odense C
CVR: 35953221
Hjemmeside