Advokat Nørresundby

  • Få 3 eftertragtede tilbud fra advokater i Nørresundby
  • Udfyld skemaet online på mindre end 6 minutter
  • Billig advokat - Vi matcher din opgave med firmaerne

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Få 3 gratis tilbud fra advokat firmaer i Nørresundby

17. juli 2018. Arvingeme har efter dødsboskifteloven mulighed for at få boet udleveret til privat skifte, når nogle nærmere betingelser er til stede. Det forudsætter bl.a., at boet er solvent, og at arvingerne påtager sig ansvaret for afdødes gæld. Få tre tilbud på en fleksibel advokat i Nørresundby.
Denne hæftelse er imidlertid begrænset til det, der er udtaget af boet. Endvidere er det muligt at skifte privat, selv om der er umyndige arvinger, men disses hæftelse er yderligere begrænset til det, de selv har modtaget jævnfør dødsboskifteloven §§ 27-29.
Under alle omstændigheder er det klogt at kontakte en advokat i forbindelse med en arvesag. Vi tilbyder at indhente 3 tilbud - gratis og uforpligtende - fra advokater i Nørresundby, der alle er eksperter i arveloven og dermed kan håndtere en bodeling korrekt.

Forudbestående/ konkurrerende gener

Når erstatning skal udmåles, er det alene skadens følger, som skal kompenseres. Det betyder, at skadelidte ikke vil få erstatning for de følger, som ikke kan anses for at være forårsaget af skaden.
Det indebærer derfor, at erstatning og godtgørelse kan nedsættes, hvis skadelidtes helbredsmæssige eller sociale situation ikke alene kan henføres til skaden. Hvis skadelidte har løftet bevisbyrden for, at der er sket en varig skade som følge af en ulykke, er der en formodning for, at de gener skadelidte har, kan henregnes til skaden.
Der sker herefter kun fradrag i erhvervsevnetabet, hvis de forudbestående gener/den forudbestående lidelse ville være blevet hindrende selv uden skaden. Dog skal skadens følger kunne begrunde de begrænsninger, der er årsag til indtægtsnedgangen (årsagssammenhæng).

Indtast din opgave i formularen nu

Advokatopgaver som specialiserede advokater i Nørresundby arbejder med.
  • Salg af virksomhed
  • Tingskade
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Vindmølleforhold
  • Ægtepagter

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9400 Nørresundby

Ret & Råd Advokater
Østerbrogade 142
9400 Nørresundby
CVR: 37515957
Hjemmeside
Advokat Kasper Ørtoft Erhverv
Skrågade 2
9400 Nørresundby
CVR: 35594515
Hjemmeside
Oluf Bagge Hjortlund
Østerbrogade 70
9400 Nørresundby
CVR: 32302122
Hjemmeside