Advokat Midtjylland

  • Få 3 seriøse tilbud fra advokater i Midtjylland
  • Udfyld skemaet på mindre end 3 minutter
  • Billig advokat - Gratis tilbud på håndværksarbejde

Få 3 Advokat Midtjylland tilbud
Ageras Advokattilbud

Lokale vejnavne
Midtjylland

Kasted Tværvej
Særeng
Edouard Suensons Gade
Hirsevangen
Sandøgade
Løvstikkevej
Robert Fultons Vej
Gråmøllevej
Landskronagade
Ove Gjeddes Gade
Ivar Huitfeldts Gade
Langdyssen
Haveforeningen Humlehaven
Randersvej
Marie Belows Vej
Ølstedvej
Kastedvej
Haveforeningen Dybkjær
Lisbjerg Vænge
Gyldenløvesgade

Få 3 gratis tilbud fra gode advokat firmaer i Midtjylland

Det er simpelt at bruge 3advokattilbud.dk. Du vælger selv den type advokat, som du mener, der passer til din sag. Beskriv kort og godt dit behov i feltet og tryk herefter på send. Herefter kan du blot vente på at blive kontaktet af 3 advokater fra Midtjylland, som kan hjælpe dig med din advokatsag.
Alle vores tilknyttede samarbejdspartnere er forhåndsgodkendte advokatfirmaer og -kontorer, der er specielt udvalgt efter deres kvalifikationer til at løse de sager, der kommer ind. Det er din sikkerhed for, at din sag blevet løst på betryggende vis - hurtigt og billigt - uden yderligere omkostninger.
Et beløb, der er særeje ifølge tredjemands bestemmelse, vil dog efter omstændighederne kunne medgå til det løbende forbrug, hvorved tredjemands bestemmelse bliver uden betydning. Beløbet kan næppe miste sin særejestatus ved at blive givet som en gave til ægtefællen.

Bevisbyrdereglen

Inden for erstatningsretten er det skadelidte, som skal sandsynliggøre, at den skadevoldende handling hos den eller de, som skadelidte rejser kravet imod, er det, som har medført det tab eller de gener, der ønskes erstatning for. Man siger, at skadelidte har bevisbyrden for det tab, som han hævder at være påført.
Det kaldes ligefrem bevisbyrde. l tvivlstilfælde betyder det, at skadelidte ikke har løftet sin bevisbyrde, idet der er krav om, at det skal være mere end overvejende sandsynligt, at det er skadevolders handling, som har medført skaden.
Det gælder både i de tilfælde, hvor ansvarsgrundlaget er culpa, og i de tilfælde, hvor ansvarsgrundlaget er objektivt ansvar. I andre lovbestemmelser kan der være regler om omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar).

Sammenlign priser online

Godkendte advokater i Midtjylland håndterer mange forskelligartede sagstyper f.eks:
  • Aftale om særeje
  • Corporate Social Responsibility
  • Familieretlige forhold
  • Kommercielle kontrakter
  • Medier og entertainment

Få 3 Advokat Midtjylland tilbud


Eksempel på advokat i Midtjylland

PN Personalejura
Skejbytoften 119
8200 Århus N
CVR: 32432298
Hjemmeside
Advokat Elsebeth Rasmussen
Fridtjof Nansens Vej 75
8200 Århus N
CVR: 32480918
Hjemmeside
Vilsgaard Advokater
Åbogade 15
8200 Århus N
CVR: 31501083
Hjemmeside