Advokat i Midtjylland

  • Få 3 gode tilbud fra advokater i Midtjylland
  • Udfyld formularen online på kun 2 minutter
  • Billig advokat - Undgå at betale for meget

Få 3 Advokat tilbudFå 3 gratis tilbud fra gode advokat firmaer i Midtjylland

21. december 2017. Her på 3advokattilbud.dk får du hurtig, gratis og hurtigt forbindelse til kvalitetssikrede og billige advokater i Midtjylland. Indsend din advokatsag til os bliv kontaktet af maksimalt tre advokat firmaer i Midtjylland med skarpe og konkurrencedygtige tilbud.
Det er ganske gratis og du får et godt sammenligningsgrundlag. Hvis du ikke vil bruge de tilbud du får, er du ikke forpligtet til det. Med det rette tilbud kan du spare op til 20% i forhold til normalprisen. Udfyld onlineformularen på kun fem minutter og beskriv din opgave.
Jo mere konkret du beskriver opgaven, jo bedre tilbud vil du modtage. Din opgave formidles til de advokat kontorer i Midtjylland som vi vurderer, er de bedst egnede til at løse din opgave. Firmaerne byder ind på din opgave og modtager herefter dine kontaktoplysninger.

Bevisbyrdereglen

Inden for erstatningsretten er det skadelidte, som skal sandsynliggøre, at den skadevoldende handling hos den eller de, som skadelidte rejser kravet imod, er det, som har medført det tab eller de gener, der ønskes erstatning for. Man siger, at skadelidte har bevisbyrden for det tab, som han hævder at være påført.
Det kaldes ligefrem bevisbyrde. l tvivlstilfælde betyder det, at skadelidte ikke har løftet sin bevisbyrde, idet der er krav om, at det skal være mere end overvejende sandsynligt, at det er skadevolders handling, som har medført skaden.
Det gælder både i de tilfælde, hvor ansvarsgrundlaget er culpa, og i de tilfælde, hvor ansvarsgrundlaget er objektivt ansvar. I andre lovbestemmelser kan der være regler om omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar).

Sammenlign priser online

Godkendte advokater i Midtjylland håndterer mange forskelligartede sagstyper f.eks:
  • Aftale om særeje
  • Corporate Social Responsibility
  • Familieretlige forhold
  • Kommercielle kontrakter
  • Medier og entertainment

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 8200 Midtjylland
PN Personalejura
Skejbytoften 119
8200 Århus N
CVR: 32432298
Hjemmeside
Advokat Elsebeth Rasmussen
Fridtjof Nansens Vej 75
8200 Århus N
CVR: 32480918
Hjemmeside
FirstMover Compliance
Steen Billes Torv 1
8200 Aarhus N
CVR: 34119759
Hjemmeside