Advokat i Midtfyn

  • Få 3 hurtige tilbud fra advokater i Midtfyn
  • Udfyld formularen online på mindre 5 minutter
  • Spar 15 % på en effektiv advokat

Få 3 tilbud

En gratis service fra os til dig

3. august 2017. Har du brug for hjælp til forældrekøb, formueforvaltning, gældssanering eller hustrubidrag? Så er du landet det helt rette sted! Her på 3advokattilbud.dk skaffer vi dig nemlig 3 gratis tilbud fra effektive advokater på Midtfyn.
Opret din advokatsag på under 3 minutter. Det er vigtigt, at du så detaljeret som muligt beskriver, hvorfor du har behov for en advokat. På den måde kan din sag formidles til de rette advokatkontorer på Midtfyn. Dermed får du også tilbud fra de bedst egnede advokater.
Med vores unikke computersystem, finder du nemmere den helt rigtige advokat på Midtfyn til din advokatopgave. Du slipper derfor selv for at skulle anvende din kostbare tid på at søge efter pålidelige og billige advokater på Midtfyn.

Opgørelse af et tab

Reglerne om erstatningsansvar tager udgangspunkt i, at man har ret til at få dækket det økonomiske tab eller det mistede gode, som en anden har forårsaget ved en ansvarspådragende handling. Der kan også være tale om et tab i form af for eksempel mistet indtjening.
Når man taler om et tab, kan der være tale om såvel tab af et økonomisk gode. Noget andet er godtgørelse som for eksempel varigt men i forbindelse med, at man pådrager sig en legemlig skavank.
Hovedreglen er, at skadelidte skal have fuld erstatning for det individuelle økonomiske tab, som er foranlediget af de skader, som skadevolder er ansvarlig for.
Man siger, at skadelidte skal stilles, som om skaden ikke var sket.

Økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces

lndtægtsgrænsen for retshjælp er pr. 1. januar 2015 304.000 kr. for enlige og 350.000 kr. for ægtepar eller samlevende. Beløbene forhøjes med 53.000 kr. for hvert barn, som bor hos ansøgeren. Børn, som der alene betales bidrag til, medregnes ikke. Beregningen sker på grundlag af seneste årsopgørelse fra 2013, og aktuelle lønsedler/indkomstforhold.
Retsvirkningerne: Hvis en ansøgning om fri proces imødekommes, medfører det, at der ikke skal betales retsafgifter, idet der beskikkes en advokat, som får salær af statskassen. Statskassen betaler endvidere nødvendige udgifter til førelse af vidner, afholdelse af syn og skøn m.v. Det medfører endvidere, at man ikke kan pålægges at betale sagsomkostninger.

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 5762 Midtfyn
JuridiskBistand ApS
Nørrevoldgade 32
5800 Nyborg
CVR: 36701889
Hjemmeside
Advokat Nicoline E. Hyldahl
Havndrupvej 5
5750 Ringe
CVR: 31198194
Hjemmeside
AdvokatFyn A/S
Algade 33
5750 Ringe
CVR: 25353641
Hjemmeside