Advokat Mariager

  • Få 3 fordelagtige tilbud fra advokater i Mariager
  • Udfyld skemaet online på kun 8 minutter
  • Billig advokat - Håndværkertilbud - spar tid og penge

Få 3 Advokat Mariager tilbud
Ageras Advokattilbud

Sammenlign priser med 3 advokat tilbud i Mariager

Boer, der ikke afsluttes på almindelig vis, er principielt skattepligtige; de er selvstændige skattesubjekter. Men boet er fritaget for beskatning, hvis aktiverne og nettoformuen efter handelsværdien på skæringsdagen, hver især ikke overstiger et grundbeløb på 2.595.100 kr. (beløbet er uændret fra 2010 til 2013), jf. dødsboskatteloven § 6.
Er boet fritaget for beskatning efter disse regler, kan der blive tale om særskilt beskatning for mellemperioden; dvs. perioden fra begyndelsen af indkomståret til dødsfaldet, jf. dødsboskatteloven kapitel 4. Få nemt 3 attraktive tilbud på en advokat i Mariager.
Ved dødsfald den 1. juli 2008 eller senere og ved skifte af uskiftede boer efter denne dato, kan længstlevende ægtefælle dog vælge, at boet skal behandles som et selvstændigt skattepligtigt dødsbo.

Årsløn i forbindelse med erstatning

Det skal tages med i betragtning, om der er forhold, som gør, at den årsindtægt, der fremgår af skatteoplysningerne og lønsedler, ikke giver et rigtigt billede af skadelidtes indtægt/værdi før skaden. For eksempel på grund af arbejdsløshed, orlov, særlig bonus osv.
Ved sammenligningen mellem den aktuelle lønindtægt og den tidligere indtægt opreguleres den tidligere indtægt til nutidsværdi. (En opregulering er ca. 3 procent pr. år). Opregulering sker for at tage højde for generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet og dermed opnå et sammenligneligt grundlag.
Hvis skadelidte efter skaden er vendt tilbage til arbejdsmarkedet, foretages der som udgangspunkt en sammenligning af lønnen. Er skadelidte ikke vendt tilbage til arbejdsmarkedet, fastsættes erhvervsevnetabet skønsmæssigt ud fra en vurdering af skadelidtes indtjeningsevne i ordinært job.

Find det bedste tilbud i dag

Vi skaffer 3 gratis advokattilbud overalt i Mariagerfjord kommune:
  • Sønder Onsild
  • Snæbum
  • Handest
  • Øster Doense
  • Vebbestrup

Få 3 Advokat Mariager tilbud


Eksempler på advokat i 9550 Mariager

Susanne Korgaard - familiejurist
Bentevej 4
9520 Skørping
CVR: 36375388
Hjemmeside
Kramm - Jura For Dig
Chr Thisteds Vej 7
9500 Hobro
CVR: 35283455
Hjemmeside
Advokat Kaj Nørby P/S
Horsøvej 16
9500 Hobro
CVR: 36405910
Hjemmeside