Advokat Mariager

  • Få 3 billige tilbud fra advokater i Mariager
  • Udfyld web skemaet på mindre end 5 minutter
  • Billig advokat - Der er gode tilbud at få

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Sammenlign priser med 3 advokat tilbud i Mariager

1. juli 2018. Boer, der ikke afsluttes på almindelig vis, er principielt skattepligtige; de er selvstændige skattesubjekter. Men boet er fritaget for beskatning, hvis aktiverne og nettoformuen efter handelsværdien på skæringsdagen, hver især ikke overstiger et grundbeløb på 2.595.100 kr. (beløbet er uændret fra 2010 til 2013), jf. dødsboskatteloven § 6.
Er boet fritaget for beskatning efter disse regler, kan der blive tale om særskilt beskatning for mellemperioden; dvs. perioden fra begyndelsen af indkomståret til dødsfaldet, jf. dødsboskatteloven kapitel 4. Få 3 attraktive tilbud på en advokat i Mariager.
Ved dødsfald den 1. juli 2008 eller senere og ved skifte af uskiftede boer efter denne dato, kan længstlevende ægtefælle dog vælge, at boet skal behandles som et selvstændigt skattepligtigt dødsbo.

Årsløn i forbindelse med erstatning

Det skal tages med i betragtning, om der er forhold, som gør, at den årsindtægt, der fremgår af skatteoplysningerne og lønsedler, ikke giver et rigtigt billede af skadelidtes indtægt/værdi før skaden. For eksempel på grund af arbejdsløshed, orlov, særlig bonus osv.
Ved sammenligningen mellem den aktuelle lønindtægt og den tidligere indtægt opreguleres den tidligere indtægt til nutidsværdi. (En opregulering er ca. 3 procent pr. år). Opregulering sker for at tage højde for generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet og dermed opnå et sammenligneligt grundlag.
Hvis skadelidte efter skaden er vendt tilbage til arbejdsmarkedet, foretages der som udgangspunkt en sammenligning af lønnen. Er skadelidte ikke vendt tilbage til arbejdsmarkedet, fastsættes erhvervsevnetabet skønsmæssigt ud fra en vurdering af skadelidtes indtjeningsevne i ordinært job.

Find det bedste tilbud i dag

Vi skaffer 3 gratis advokattilbud overalt i Mariagerfjord kommune:
  • Sønder Onsild
  • Snæbum
  • Handest
  • Øster Doense
  • Vebbestrup

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9550 Mariager

Advokatfirmaet Stenum
Søndergade 22
9600 Aars
CVR: 99396350
Hjemmeside
Advokatfirmaet Mogens Hebbelstrup
Dommerhaven 9
9575 Terndrup
CVR: 31638496
Hjemmeside
ABC Skødekontoret
Mælkevejen 3, Oue
9500 Hobro
CVR: 27610587
Hjemmeside