Advokat Lystrup

  • Få 3 fordelagtige tilbud fra advokater i Lystrup
  • Udfyld formularen på mindre end 9 minutter
  • Billig advokat - Håndværksarbejde - gratis og uforpligtende

Få 3 Advokat Lystrup tilbud
Ageras Advokattilbud

Få gratis 3 tilbud fra certificeret advokat i Lystrup

Er en testamentarisk bestemmelse, der begrænser skyldnerens arveret, behæftet med en mangel, der medfører nullitetsvirkning, erhverves arven af skyldneren og indgår derfor i boet. Det følger heraf, at skyldneren ikke kan give afkald på den. Er der inden konkursen skiftet på grundlag af en sådan bestemmelse, må det anses for et afkald på arv, der er tilfaldet skyldneren, hvorfor afkaldet efter sin art er omfattet af omstødelsesreglen i Konkursloven.
Der er ikke ganske harmoni mellem reglen i Konkursloven om, at kun en gyldig båndlæggelsesbestemmelse skal respekteres af arvingens konkursbo og reglen om, at et konkursbo normalt ikke kan rejse indsigelse imod et gældende testamente, som begrænser skyldnerens almindelige arveret. Få 3 tilbud på en erfaren advokat i Lystrup - gratis og uforpligtende. Indsend din advokatopgave på et par minutter og spar 23-26 procent på advokatsalæret.

Særeje ifølge gaveyders bestemmelse

Kan der være tvivl om, at gavemomentet er tilstrækkeligt til, at hele det overdragne bliver særeje, vil usikkerheden kunne afhjælpes ved en særejeægtepagt. Dette har dog kun umiddelbart effekt for så vidt angår et bestående ægteskab; ikke for ægteskaber, der senere indgås.
Bliver hele aktivet særeje i kraft af en delvis gave, vil det efter omstændighederne kunne begrunde et vederlagskrav. Der er så vidt ses ikke i lovændringens forarbejder taget stilling til, om adgangen til brøkdelssæreje kan antages at få betydning for spørgsmålet, om et aktiv kan blive særeje ved delvis gave.
Ud fra den betragtning, at det stemmer med gaveyders ønske, at så stor en del som muligt bliver særeje, vil det være nærliggende at antage, at en til gaven svarende brøkdel af aktivet kan blive særeje.

Sammenlign firmaernes priser

Advokatkontorer i Lystrup påtager sig eksempelvis disse type af sager.
  • Konkurrencebegrænsninger
  • Lejesager
  • Mortifikation af ejerpantebreve
  • Opsigelsesskrivelser
  • Personskade

Få 3 Advokat Lystrup tilbud


Eksempler på advokat i 8520 Lystrup

Advokatfirmaet Kurt Siggaard ApS
Hjembækvej 64
8500 Grenaa
CVR: 30495136
Hjemmeside
Lindhardt Steffensen Advokater
Bredgade 6
8560 Kolind
CVR: 15230487
Hjemmeside
Wegener Jessen
Blåbærhaven 29
8520 Lystrup
CVR: 27534023
Hjemmeside