Advokat Jammerbugt

  • Få 3 gode tilbud fra advokater i Jammerbugt
  • Udfyld formularen på mindre end 8 minutter
  • Billig advokat - Det er nemt at spare penge

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Få 3 gratis tilbud på advokat hjælp i Jammerbugt

27. juli 2018. Den, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan råde over sine ejendele ved testamente, jf. arvelovens § 62. Er et ungt menneske fyldt 15 år, kan det dog ved testamente råde over genstande, som det efter værgemålslovens § 42 havde rådigheden over, dvs. hvad vedkommende har fået til fri rådighed.
Personen må ikke på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand mangle evnen til at råde fornuftsmæssigt over sine efterladte ejendele. Få 3 gennemarbejdede tilbud på en advokat i Jammerbugt kommune.
Selv om testator manglede evnen til at råde fomuftsmæssigt over sine efterladte ejendele, behøver testamentet ikke at blive tilsidesat i sin helhed. Tilsidesættelse kan ske af de dispositioner, der må antages at være forårsaget af en abnorm sindstilstand, medens andre dispositioner kan opretholdes.

Arbejdsgiveres erstatningsansvar

Reglerne om arbejdsgiveransvar følger af Danske Lov 3-19-2 og erstatningsansvarslovens § 23. Bestemmelsen i Danske Lov er gammel og lyder:
- End giver Husbond sin Tiener, eller Anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudi forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igien søger Opretning -
Det ansvar, som arbejdsgiveren har for medarbejdemes adfærd, er ansvar for arbejdstagerens uforsvarlige handlinger. Udtrykket tiener betyder, at der skal være et over- og underordnelsesforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Spar meget tid på din opgave

Advokattilbud kan bestilles indenfor mange forskelligartede sagstyper f.eks:
  • Mediation
  • Personalehåndbøger
  • Samejeoverenskomst
  • Udbudsret
  • Ægtepagter

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9690 Jammerbugt

Kringelbach Advokatfirma
Ådalen 385
9700 Brønderslev
CVR: 36102004
Hjemmeside
Kjær Advokatfirma
J. Skjoldborgs Vej 1
9670 Løgstør
CVR: 26026768
Hjemmeside
Advokatfirmaet Advonord Fjerritslev
Østergade 15
9690 Fjerritslev
CVR: 40640118
Hjemmeside