Advokat Hobro

 • Få 3 gennemarbejdede tilbud fra advokater i Hobro
 • Udfyld skemaet online på mindre end 5 minutter
 • Billig advokat - Håndværksarbejde - spar hele (30%)

Få 3 Advokat Hobro tilbud
Ageras Advokattilbud

Indhent gratis 3 tilbud på advokat i Hobro nu!

Den bedste måde at finde en billig og erfaren advokat i Hobro på, er at benytte 3advokattilbud.dk. Hvis du indsender din sag til os, finder vi hurtigt 3 lokale advokatfirmaer, som gerne vil byde på din sag. Du vælger selv, hvilken advokat du vil bruge. Spar mange penge (33%) med 3 tilbud i Hobro.
Hvor forholdene gør det nødvendigt, kan skifteretten beslutte, at et afdøds aktiver helt eller delvis skal registreres eller tages i forvaring. Skifteretten kan udpege en midlertidig bobestyrer til at foretage de nødvendige skridt.
Midlertidig bobestyrer kan i øvrigt udpeges, hvis det er nødvendigt til varetagelse af boets anliggender eller udførelse af nærmere angivne opgaver, jf. dødsboskifteloven § 12. Den midlertidige bobestyrer må kun træffe beslutninger, der ikke tåler udsættelse og skal afholde sig fra at foretage skridt, der vil kunne foregribe den senere behandling af boet.

Erstatningsansvar for unge under 15 år.

Erstatningsansvaret for unge under 15 år kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis det findes rimeligt på grund af manglende udvikling hos barnet eller handlingens beskaffenhed. Der er især 3 områder, der har betydning. når domstolene skal afgøre, hvorvidt lempelse eller bortfald kan være aktuelt:
 • Manglende udvikling hos barnet. Det kan både skyldes, at barnet er mindre udviklet end normalt i psykisk, men også i fysisk henseende
 • Handlingens beskaffenhed. Jo farligere og mere uagtsom en handling er, jo mindre grund er der til at lempe erstatningsansvaret
 • De økonomiske og forsikringsmæssige omstændigheder. Om det skadevoldende barn er dækket af en ansvarsforsikring eller ej. Hvis der er ansvarsforsikring for barnet, vil ansvaret ikke blive lempet

Advokatfaget omfatter mange forskellige emner

Advokatfirmaer i Hobro spænder over et bredt område af emner inden for advokatfaget og her er et lille udvalg:
 • Ansættelsesret
 • Børn & samvær
 • Erhvervslejeret
 • Forsikringsret
 • International inkasso

Få 3 Advokat Hobro tilbud


Eksempler på advokat i 9500 Hobro

Kramm - Jura For Dig
Chr Thisteds Vej 7
9500 Hobro
CVR: 35283455
Hjemmeside
Advokat Kaj Nørby P/S
Horsøvej 16
9500 Hobro
CVR: 36405910
Hjemmeside
ABC Skødekontoret
Mælkevejen 3, Oue
9500 Hobro
CVR: 27610587
Hjemmeside