Advokat i Hobro

 • Få 3 konkurrencedygtige tilbud fra advokater i Hobro
 • Udfyld formularen online på mindre 5 minutter
 • Spar 35 % på en certificeret advokat

Få 3 Advokat tilbud

Bobestyrer til dødsbo

22. november 2017. Hvor forholdene gør det nødvendigt, kan skifteretten beslutte, at et afdøds aktiver helt eller delvis skal registreres eller tages i forvaring. Skifteretten kan udpege en midlertidig bobestyrer til at foretage de nødvendige skridt.
Midlertidig bobestyrer kan i øvrigt udpeges, hvis det er nødvendigt til varetagelse af boets anliggender eller udførelse af nærmere angivne opgaver, jf. dødsboskifteloven § 12. Den midlertidige bobestyrer må kun træffe beslutninger, der ikke tåler udsættelse og skal så vidt muligt afholde sig fra at foretage skridt, der vil kunne foregribe den senere behandling af boet.

Erstatningsansvar for unge under 15 år.

Erstatningsansvaret for unge under 15 år kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis det findes rimeligt på grund af manglende udvikling hos barnet eller handlingens beskaffenhed. Der er især 3 områder, der har betydning. når domstolene skal afgøre, hvorvidt lempelse eller bortfald kan være aktuelt:
 • Manglende udvikling hos barnet. Det kan både skyldes, at barnet er mindre udviklet end normalt i psykisk, men også i fysisk henseende
 • Handlingens beskaffenhed. Jo farligere og mere uagtsom en handling er, jo mindre grund er der til at lempe erstatningsansvaret
 • De økonomiske og forsikringsmæssige omstændigheder. Om det skadevoldende barn er dækket af en ansvarsforsikring eller ej. Hvis der er ansvarsforsikring for barnet, vil ansvaret ikke blive lempet

Advokatfaget omfatter mange forskellige emner

Advokatfirmaer i Hobro spænder over et bredt område af emner inden for advokatfaget og her er et lille udvalg:
 • Ansættelsesret
 • Børn & samvær
 • Erhvervslejeret
 • Forsikringsret
 • International inkasso

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9500 Hobro
Kramm - Jura For Dig
Chr Thisteds Vej 7
9500 Hobro
CVR: 35283455
Hjemmeside
Advokatfirmaet Søndergaard
Pakhusstræde 5
9500 Hobro
CVR: 28184298
Hjemmeside
Advokat Kaj Nørby P/S
Horsøvej 16
9500 Hobro
CVR: 36405910
Hjemmeside