Advokat i Hjørring

  • Få 3 friske tilbud fra advokater i Hjørring
  • Udfyld onlineskemaet på under 3 minutter
  • Spar 25 pct på en rutineret advokat

Få 3 tilbud

Indsigelse mod testamente

3. august 2017. Opfylder testamentet ikke formkravene, erklæres det ugyldigt, såfremt der rejses indsigelse mod det, jf. arvelovens § 79. lndsigelse kan fremsættes af den, der vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt, hvor en advokat ikke kunne fremsætte indsigelse mod et testamente, han havde været med til at oprette.
Det er ikke nødvendigt for tilsidesættelse, at der rejses indsigelse mod ægtheden af testamentet. Rejses der ikke indsigelse, vil testamentet derimod kunne lægges til grund for skiftet, hvis det må antages at give udtryk for testators endelige vilje.
Er der derimod tale om et udkast til testamente, kan dette ikke antages at give udtryk for en viljeserklæring i den forstand, at det giver udtryk for arveladers endelige beslutning. Et udkast betragtes derfor som en nullitet, der ikke kan lægges til grund for skiftet.

Arbejdsgiveransvar

Arbejdsgiveren er objektivt ansvarlig for skader, som arbejdstager påfører tredjemand. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke selv behøver at have udvist nogen fejl. Det er dog en betingelse, at arbejdstager har handlet culpøst.
Ved en arbejdsgiver forstås den, for hvis regning arbejdet udføres (driftsherren). Forståelsen af begrebet arbejdsgiver knytter sig til ledelsesbegrebet; den pågældende skal have instruktionsbeføjelser og reel indflydelse på arbejdets udførelse.
Endvidere skal den ansattes handling have været et naturligt led i arbejdets udførelse. Arbejdsgiveren bliver derfor ikke ansvarlig, hvis handlingen falder helt uden for arbejdsgangen, eller hvis den er helt abnomi.

Spar både tid og penge

Modtag 3 gratis tilbud fra advokater i Hjørring kommune - uanset hvilken by, du bor i:
  • Hirtshals
  • Tornby
  • Lønstrup
  • Gårestrup
  • Sindal

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 9800 Hjørring
Advokatfirmaet Dyrberg & Brinkmann A/S
Brinck Seidelins Gade 14
9800 Hjørring
CVR: 21789046
Hjemmeside
Advokatfirmaet Tove Bastholm
Nørre Torv 4
9800 Hjørring
CVR: 26887038
Hjemmeside
Advokaterne Amtmandstoften
Amtmandstoften 3
9800 Hjørring
CVR: 20879904
Hjemmeside