Advokat i Hinnerup

  • Få 3 hurtige tilbud fra advokater i Hinnerup
  • Udfyld onlineformularen på under 3 minutter
  • Spar 25 % på en grundig advokat

Få 3 Advokat tilbud

Udvidet retshjælp

23. november 2017. Hvis sagen kræver yderligere bistand fra advokatens side, for eksempel grundet en uoverensstemmelse, der skønnes at kunne løses ved et forlig, kan der under de samme indtægtsmæssige forudsætninger som ved almindelig retshjælp ydes udvidet retshjælp.
Prisen for udvidet retshjælp kan højst blive 1.175 kr., idet staten betaler 50% af det maksimale salær på 2.350 kr. Dette forudsætter, at advokaten skønner, at sagen vil kunne afsluttes forligsmæssigt - dvs. uden en retssag.

Ansvarsfrihed eller nedsættelse at erstatningsansvaret

Selvom alle betingelser for at ifalde erstatningsansvar er til stede, kan den erstatningsansvarlige skadevolder alligevel blive friholdt for ansvar eller pågældendes ansvar kan blive nedsat.
Den mulighed er udtryk for. at der er tilfælde. hvor en ellers erstatningspådragende handling kan være retfærdiggjort af særlige grunde. Der er objektive ansvarsfrihedsgrunde som er; nødværge, nødret og uanmodet forretningsførelse, og der er subjektive ansvarsnedsættelsesgrunde som er; egen skyld og accept af risiko.
Hvis de objektive ansvarsfrihedsgrunde er til stede, betyder det, at en ellers ansvarspâdragende handling ikke medfører erstatningsansvar. Nødværge og nødret følger definitionerne i straffelovens § 13.

Undgå de useriøse firmaer

Nogle advokatkontorer i Hinnerup har fokuseret på et specifikt emne. Det kunne f.eks. være nedenstående emner.
  • Persondataret
  • Rådgivers strafansvar
  • Selskabsstiftelse
  • Tvangsauktion
  • Virksomhedsoverdragelse

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 8382 Hinnerup
Ret & Råd Århus N
Bogøvej 15
8382 Hinnerup
CVR: 32923984
Hjemmeside
Revisorhuset Hinnerup ApS
Bogøvej 15
8382 Hinnerup
CVR: 35679154
Hjemmeside
Advokatfirmaet Niels Søndergaard
Møllevej 19
8382 Hinnerup
CVR: 34909423
Hjemmeside