Advokat Himmerland

  • Få 3 fantastiske tilbud på advokater i Himmerland
  • Udfyld online skemaet på bare 4 min.
  • Billig advokat - Håndværksarbejde udføres - gratis og uforpligtende

Få 3 Advokat Himmerland tilbud
Ageras Advokattilbud

Eksempler på
vejnavne i 9200

Ennasvej
Letvadvej
Johannes V. Jensens Vej
Stjernevej
Herman Bangs Vej
Engdraget
Hartmannsvej
Dyrskuevej
Pioner Alle
Havnøvej
Siriusvej
Dallvej
Klarupgårdvej
Engbovej
Thøger Larsens Vej
Rungsvej
Byklemmen
Glucksvej
Verdisvej
Morten Nielsens Vej

Advokat i Himmerland - få 3 helt gratis advokattilbud

Spar 20 procent på en effektiv advokat fra Himmerland - bestil 3 tilbud og vælg selv din advokat. Indsend din sag til 3advokattilbud.dk og få 3 solide advokattilbud på et par dage. Er det, som følge af at der ikke vil blive arv at udlodde, klart, at disse oplysninger er uden betydning, kan indhentelse af dem dog undlades.
Kan der ikke træffes afgørelse om boets behandlingsmåde i forbindelse med det indkaldte møde, udsættes behandlingen af sagen. Det kan fx skyldes, at der er uklarhed om arveforholdene, eller at arvingerne skal have mulighed for at overveje privat skifte.
I øvrigt har skifteretten vejledningspligt over for de pårørende og bistår med skifteformer og dødsbobeskatning samt udfærdigelse af anmodninger og opgørelse jævnfør dødsboskifteloven § 7. Få 3 tilbud på en rutineret advokat i Himmerland.

Nedsættelse af erstatningsansvaret

Såfremt der er pålagt skadevolder et erstatningsansvar, kan dommeren ud fra en rimelighedsbetragtning nedsætte den erstatning, som skadevolder skal betale. Dommers mulighed for at nedsætte den erstatning, som skadevolder skal betale, følger af erstatningsansvarslovens § 24.
Ifølge § 24, stk. 1, kan et erstatningsansvar nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt.
Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed. skadevolderens forhold, skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt.

Eksempler på advokaters mange forskellige opgaver

Liste med eksempler på mere avancerede emner som advokatkontorer i Himmerland varetager.
  • Persondata
  • Rådgivers disciplinæransvar
  • Selskaber
  • Transport
  • Udstationeringer

Få 3 Advokat Himmerland tilbud


Lokal advokat fra 9200

Advokatfirmaet Bent Stamer
Hobrovej 395
9200 Aalborg SV
CVR: 29801622
Hjemmeside
Advokatfirmaet Kvadrat
Hobrovej 395
9200 Aalborg SV
CVR: 36458151
Hjemmeside
Agri Nord Aalborg
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
CVR: 29038597
Hjemmeside