Advokat Himmerland

  • Få 3 hurtige tilbud fra advokater i Himmerland
  • Udfyld formularen online på kun 6 minutter
  • Billig advokat - Håndværksarbejde - spar op til (25%)

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Advokat i Himmerland - få 3 helt gratis advokattilbud

2. juli 2018. Er det, som følge af at der ikke vil blive arv at udlodde, klart, at disse oplysninger er uden betydning, kan indhentelse af dem dog undlades. Endvidere har de pårørende pligt til at give de oplysninger om arveforholdene, som de er bekendt med.
Kan der ikke træffes afgørelse om boets behandlingsmåde i forbindelse med det indkaldte møde, udsættes behandlingen af sagen. Det kan fx skyldes, at der er uklarhed om arveforholdene, eller at arvingerne skal have mulighed for at overveje privat skifte.
I øvrigt har skifteretten vejledningspligt over for de pårørende og bistår med skifteformer og dødsbobeskatning samt udfærdigelse af anmodninger og opgørelse jævnfør dødsboskifteloven § 7. Få 3 tilbud på en rutineret advokat i Himmerland.

Nedsættelse af erstatningsansvaret

Såfremt der er pålagt skadevolder et erstatningsansvar, kan dommeren ud fra en rimelighedsbetragtning nedsætte den erstatning, som skadevolder skal betale. Dommers mulighed for at nedsætte den erstatning, som skadevolder skal betale, følger af erstatningsansvarslovens § 24.
Ifølge § 24, stk. 1, kan et erstatningsansvar nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt.
Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed. skadevolderens forhold, skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt.

Eksempler på advokaters mange forskellige opgaver

Liste med eksempler på mere avancerede emner som advokatkontorer i Himmerland varetager.
  • Persondata
  • Rådgivers disciplinæransvar
  • Selskaber
  • Transport
  • Udstationeringer

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9200 Himmerland

Advokatfirmaet Kvadrat
Hobrovej 395
9200 Aalborg SV
CVR: 36458151
Hjemmeside
Agri Nord Aalborg
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
CVR: 29038597
Hjemmeside
Advokatfirmaet Bent Stamer
Hobrovej 395
9200 Aalborg SV
CVR: 29801622
Hjemmeside