Advokat i Hedensted

 • Få 3 attraktive tilbud fra advokater i Hedensted
 • Udfyld formularen online på kun 2 minutter
 • Spar 20 procent på en reel advokat

Få 3 tilbud

Nødtestamenter

3. august 2017. Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et normalt testamente, kan oprette et nødtestamente. Tidligere var et nødtestamente knyttet til en særlig form, men efter loven fra 2007 kan det ske på en hvilken som helst måde.
Ved en tidligere dom fastslog Højesteret, at en advokat, som havde været til stede på et hospital for at oprette testamente for en mand havde måtte opgive at få det underskrevet. der forelå derfor ikke et gyldigt nødtestamente, selv om advokaten og en sygeplejerske. der også havde været til stede, underskrev testamentet som vidner den næste dag. Efter de nugældende regler ville testamentet i det pågældende tilfælde formentlig kunne opretholdes. Få 3 tilbud fra advokater i Hedensted på oprettelse af et testamente.

Forhold vedr. Erhvervsevnetab

Der foretages et estimat af, hvad skadelidte med skadens følger og under hensyn til alder og uddannelse burde kunne, i forhold til ethvert erhverv, og hvad skadelidte med skaden burde kunne tjene.
Dette sammenlignes med, hvordan skadelidtes lønindkomst ville have udviklet sig uden skaden. Der tages hensyn til skadelidtes:
 • evner
 • uddannelse
 • alder
 • mulighed for omskoling og uddannelse m.v.

Ved vurderingen af skadelidtes situation efter skaden er det vigtigt at være opmærksom på skadelidtes tabsbegrænsningspligt. Det betyder, at skadelidte har pligt til at begrænse sit tab ved at påtage sig det arbejde, pågældende er i stand til og til den opnåelige løn.

Indtast din opgave i skemaet nu

En advokat i Hedensted håndterer mange forskellige type af sager i løbet af en normal arbejdsuge f.ex.
 • Arbejdstilsyn
 • Etablering af virksomhed
 • It-ret
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Straffesager

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 8722 Hedensted
KTO Advokatanpartsselskab
Sanatorievej 12 E
8680 Ry
CVR: 32949215
Hjemmeside
Klaus Therkildsen Advokatfirma
Holmboes Alle 1
8700 Horsens
CVR: 33922043
Hjemmeside
Ret & Råd Sundhuset
Vesterbrogade 16
8722 Hedensted
CVR: 80621019
Hjemmeside