Advokat i Hammel

  • Få 3 hurtige tilbud fra advokater i Hammel
  • Udfyld skemaet på mindre 3 minutter
  • Spar 10 procent på en seriøs advokat

Få 3 tilbud

Hvad er testamentsarv?

3. august 2017. En person, der ønsker, at der skal forholdes anderledes med de efterladte ejendele end det, der følger af de legale arveregler, kan træffe bestemmelse om det ved testamente.
Oprettelse af et testamente adskiller sig fra gensidigt bebyrdende aftaler på flere måder; særlig ved at dispositionen normalt er en énsidig disposition, der først får betydning, når testator er afgået ved døden. Derfor er der i arveloven indeholdt særlige regler med hensyn til testators habilitet, testamentets form, fortolkning og indhold, testationskompetencen, ligesom der er særlige regler om ugyldighed.
Et testamente kan ændres ved, at testator opretter et nyt testamente eller et tillæg til testamentet. Tilbagekaldelse af et testamente kan kun ske i testamentsform. Endvidere kan der indsættes en begunstiget i en livsforsikringspolice uden iagttagelse af testamentsreglerne.

Beregning af ménerstatning

Der tages udgangspunkt i det beløb, som var gældende på det tidspunkt, hvor skaden skete. Det aktuelle beløb for godtgørelse for mén er pr. 1. januar 2015 830.000 kr. for en méngrad på 100%
Er méngraden 18 procent er erstatningen således: 18 x 8.300 kr. = 149.400 kr.
Hertil kommer eventuelt fradrag for alder. Hvis pågældende er 45 år på skadestidspunktet: 149.400 minus 1 procent for hvert år han er over 39 år = 6 procent af 149.400 er 8.964 kr.
Regnestykket: 149.500 minus 8.964 kr. = 140.536 kr. i ménerstatning.

Vi sparer dig for tid og penge

Du kan få gratis hjælp hos en advokat til at søge om fri proces, hvis det gøres inden for rammerne af den offentlige retshjælpsordning. Du kan ikke få gratis retshjælp i følgende sager:
  • Hvis sagen har erhvervsmæssig karakter og du er erhvervsdrivende
  • Hvis det drejer sig om en straffesag
  • Hvis du selv har en gyldig retshjælpsforsikring
  • Hvis sagen omhandler en offentlig myndighed, som må antages at give vejledning
  • Hvis det drejer sig om gældssanering

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 8450 Hammel
Advokat Palle Elholm
Vestergade 4
8450 Hammel
CVR: 71427412
Hjemmeside
Advokatfirmaet Ole Steen Christensen
Østergade 10
8450 Hammel
CVR: 48209459
Hjemmeside
Helle Bødker Madsen
Grønhøjvej 9
8450 Hammel
CVR: 21699330
Hjemmeside