Advokat i Hadsten

  • Få 3 attraktive tilbud fra advokater i Hadsten
  • Udfyld online formularen på under 2 minutter
  • Spar 15 procent på en rutineret advokat

Få 3 tilbud

Erstatning for begravelsesudgifter

3. august 2017. Den, som er erstatningsansvarlig for en andens død, skal betale erstatning for rimelige begravelsesudgifter. Retten til erstatning tilkommer den, der har bekostet begravelsen. Kravet er uafhængigt af, om der foreligger et forsørgertab.
Efterladt ægtefælle eller samlever udbetales et overgangsbeløb på 156.500 kr. (i 2015-niveau) til dækning af for eksempel flytteudgifter m.v. I beløbet er indregnet udgift til begravelsen.
Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort jf. erstatningsansvarslovens § 26. Torterstatning er særlig aktuelt i sager om vold og voldtægt. I sager om almindelig vold er domstolene imidlertid utilbøjelige til at give torterstatning.

Påregnelighed og retspraksis

Retspraksis synes at statuere påregnelighed ud fra det kriterium, at skadelidte indså eller burde indse, at handlingen indebærer en ikke ubetydelig fare for, at skader vil kunne indtræffe som mulige følger afhandlingen, men uden hensyn til, om skadevolder på forhånd har indset den konkrete skade.
At det ikke har betydning om skadevolder kunne regne ud, at den skade der er sket, ville ske på grund af pågældendes handling, følger af en dom, hvor to drenge på hhv. seks og ti år begge blev idømt fuldt erstatningsansvar for at lukke mink ud fra en minkfarm.
Her fandt retten det uden betydning, hvorvidt det var psykologisk påregneligt for drengene, at der ville ske stor økonomisk skade som følge af deres handling. Betingelsen om påregnelighed kan ofte føre til, at et erstatningsansvar bortfalder, selvom der er årsagssammenhæng.

Undgå at betale for meget

Advokater i Hadsten arbejder eksempelvis med følgende opgaver.
  • ABT 93
  • Bestyrelsesarbejde
  • Corporate Compliance
  • Dødsboer
  • Ejendomsformidling

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 8370 Hadsten
Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370 Hadsten
CVR: 31797691
Hjemmeside
Advokatfirmaet Kim Pedersen
Engdalgårdsvej 78
8330 Beder
CVR: 16203742
Hjemmeside
Brunse Mæhlisen Advokatfirma
Nørre Allé 32
8362 Hørning
CVR: 37289205
Hjemmeside