Advokat Hadsten

  • Få 3 gennemarbejdede tilbud fra advokater i Hadsten
  • Udfyld formularen online på under 3 minutter
  • Billig advokat - Gør som mange andre gør

Få 3 Advokat Hadsten tilbud
Ageras Advokattilbud

Vi dækker også disse
veje i Hadsten

Drejøvej
Clausholmvej
Bramstrupvej
Vivildvej
Egevej
Oluf Rings Vej
Galten Hedevej
Engvej
Hesselhøjvej
Bakkevej
Hjaltesvej
Sølundsvej
Violvej
Lærkevej
Smedegyden
Klarbøgevej
Grusgraven
Rødkælkevej
Ginneruplundvej
Jeppe Aakjærs Vej

Indhent 3 gratis tilbud på skrap advokat i Hadsten

Få 3 tilbud på en dygtig advokat i Hadsten - gratis og uforpligtende. Spar 22-28 procent med 3 kontante tilbud på din sag. Vælg selv den advokat, der skal løse din opgave. Indsend din sag på bare 7½ minut og modtag 3 fantastiske advokat tilbud.
Den, som er erstatningsansvarlig for en andens død, skal betale erstatning for rimelige begravelsesudgifter. Retten til erstatning tilkommer den, der har bekostet begravelsen. Kravet er uafhængigt af, om der foreligger et forsørgertab. Efterladt ægtefælle eller samlever udbetales et overgangsbeløb på 156.500 kr. til dækning af for eksempel flytteudgifter m.v.
Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort jf. erstatningsansvarslovens § 26. I sager om almindelig vold er domstolene ofte utilbøjelige til at give torterstatning.

Påregnelighed og retspraksis

Retspraksis synes at statuere påregnelighed ud fra det kriterium, at skadelidte indså eller burde indse, at handlingen indebærer en ikke ubetydelig fare for, at skader vil kunne indtræffe som mulige følger afhandlingen, men uden hensyn til, om skadevolder på forhånd har indset den konkrete skade.
At det ikke har betydning om skadevolder kunne regne ud, at den skade der er sket, ville ske på grund af pågældendes handling, følger af en dom, hvor to drenge på hhv. seks og ti år begge blev idømt fuldt erstatningsansvar for at lukke mink ud fra en minkfarm.
Her fandt retten det uden betydning, hvorvidt det var psykologisk påregneligt for drengene, at der ville ske stor økonomisk skade som følge af deres handling. Betingelsen om påregnelighed kan ofte føre til, at et erstatningsansvar bortfalder, selvom der er årsagssammenhæng.

Undgå at betale for meget

Advokater i Hadsten arbejder eksempelvis med følgende opgaver.
  • ABT 93
  • Bestyrelsesarbejde
  • Corporate Compliance
  • Dødsboer
  • Ejendomsformidling

Få 3 Advokat Hadsten tilbud


Aktuel advokat fra postnummer 8370

Advokatfirmaet Zacher & Andersen
Havnevej 11
8400 Ebeltoft
CVR: 33047487
Hjemmeside
Brandt-Madsen Advokatfirma
Østeralle 10
8400 Ebeltoft
CVR: 14763384
Hjemmeside
Brunse Mæhlisen Advokatfirma
Nørre Allé 32
8362 Hørning
CVR: 37289205
Hjemmeside