Advokat Hadsten

  • Få 3 friske tilbud fra advokater i Hadsten
  • Udfyld formularen online på kun 2 minutter
  • Billig advokat - Vi gør det let for dig

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Indhent 3 gratis tilbud på skrap advokat i Hadsten

15. juni 2018. Den, som er erstatningsansvarlig for en andens død, skal betale erstatning for rimelige begravelsesudgifter. Retten til erstatning tilkommer den, der har bekostet begravelsen. Kravet er uafhængigt af, om der foreligger et forsørgertab.
Efterladt ægtefælle eller samlever udbetales et overgangsbeløb på 156.500 kr. (i 2015-niveau) til dækning af for eksempel flytteudgifter m.v. I beløbet er indregnet udgift til begravelsen. Få 3 tilbud på en dygtig advokat i Hadsten - gratis og uforpligtende.
Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort jf. erstatningsansvarslovens § 26. Torterstatning er særlig aktuelt i sager om vold og voldtægt. I sager om almindelig vold er domstolene imidlertid utilbøjelige til at give torterstatning.

Påregnelighed og retspraksis

Retspraksis synes at statuere påregnelighed ud fra det kriterium, at skadelidte indså eller burde indse, at handlingen indebærer en ikke ubetydelig fare for, at skader vil kunne indtræffe som mulige følger afhandlingen, men uden hensyn til, om skadevolder på forhånd har indset den konkrete skade.
At det ikke har betydning om skadevolder kunne regne ud, at den skade der er sket, ville ske på grund af pågældendes handling, følger af en dom, hvor to drenge på hhv. seks og ti år begge blev idømt fuldt erstatningsansvar for at lukke mink ud fra en minkfarm.
Her fandt retten det uden betydning, hvorvidt det var psykologisk påregneligt for drengene, at der ville ske stor økonomisk skade som følge af deres handling. Betingelsen om påregnelighed kan ofte føre til, at et erstatningsansvar bortfalder, selvom der er årsagssammenhæng.

Undgå at betale for meget

Advokater i Hadsten arbejder eksempelvis med følgende opgaver.
  • ABT 93
  • Bestyrelsesarbejde
  • Corporate Compliance
  • Dødsboer
  • Ejendomsformidling

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 8370 Hadsten

Brunse Mæhlisen Advokatfirma
Nørre Allé 32
8362 Hørning
CVR: 37289205
Hjemmeside
Brandt-Madsen Advokatfirma
Østeralle 10
8400 Ebeltoft
CVR: 14763384
Hjemmeside
Advokatfirmaet Niels Søndergaard
Møllevej 19
8382 Hinnerup
CVR: 34909423
Hjemmeside