Advokat Hørning

 • Få 3 sikre tilbud fra advokater i Hørning
 • Udfyld online skemaet på under 10 minutter
 • Billig advokat - Her får du hurtigt 3 gennemarbejdede tilbud

Få 3 Advokat Hørning tilbud
Ageras Advokattilbud

Indhent gratis 3 tilbud på effektiv advokat i Hørning

3 gratis tilbud på advokathjælp i Hørning tilbydes. Indsend din sag til os og modtag 3 konkrete tilbud fra lokale advokatkontorer i Hørning på ganske få dage.
Har udlejer bedt Fogedretten om hjælp til at udsætte dig af lejemålet i Hørning? I så fald har du måske brug for en dygtig advokat. Der kan være mange årsager til, at grundlaget for en udsættelse ikke er tilstrækkeligt. Erfaringsmæssigt kan det dreje sig om følgende forhold:
 • Udlejer har begået procedurefejl ifm. ophævelse af lejemålet
 • Lejeforholdets karakter kan i sin natur medføre en anden retsstilling end lejeaftalen foreskriver
 • Der kræves en større bevisførelse end den, der tillades i Fogedretten
 • Udlejers synspunkter (anbringender) er udokumenteret
 • Der er indgået anden aftale med udlejer end den, som udlejer nu holder på

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt men følger af erstatningsansvarslovens § 4. Godtgørelse for varigt men ydes for varige personskader af ikke-økonomisk karakter. Men godtgørelsen fastsættes på baggrund af en méngrad, der vurderes under hensyn til skadens medicinske art og omfang og de ulemper skaden medfører i skadelidtes personlige livsførelse.
Ved vurderingen af méngradens størrelse lægges de rent medicinske følger af skaden til grund. Erstatningen fastsættes ud fra en vejledende mentabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen.
Dog gives et tillæg, hvis det kan sandsynliggøres, at skaden i det enkelte tilfælde betyder et større indgreb i skadelidtes sædvanlige livsførelse end det er sædvanligt.

Danske advokater er omfattet af dansk lovgivning

De fleste områder som advokater arbejder med, er omfattet af dansk lovgivning og her er nogle eksempler.
 • Indstationeringer
 • Komplekse kontrakter
 • Lejemål private
 • Mergers & Acquisitions
 • Opsigelse og bortvisning

Få 3 Advokat Hørning tilbud


Eksempler på advokat i 8362 Hørning

Advokat Kilic
Orøvænget 22
8381 Tilst
CVR: 37608955
Hjemmeside
Advokat Michael Sesler Holding ApS
Jyllandsvej 10
8400 Ebeltoft
CVR: 30532287
Hjemmeside
Paragraf Advokaterne ApS
Østergade 2
8370 Hadsten
CVR: 37561509
Hjemmeside