Advokat i Hørning

 • Få 3 reelle tilbud fra advokater i Hørning
 • Udfyld formularen online på mindre end 10 minutter
 • Billig advokat - Udfyld online skemaet nu

Få 3 Advokat tilbudIndhent gratis 3 tilbud på effektiv advokat i Hørning

21. december 2017. Har udlejer bedt Fogedretten om hjælp til at udsætte dig af lejemålet i Hørning? I så fald har du måske brug for en dygtig advokat. Der kan være mange årsager til, at grundlaget for en udsættelse ikke er tilstrækkeligt. Erfaringsmæssigt kan det dreje sig om følgende forhold:
 • Udlejer har begået procedurefejl ifm. ophævelse af lejemålet
 • Lejeforholdets karakter kan i sin natur medføre en anden retsstilling end lejeaftalen foreskriver
 • Der kræves en større bevisførelse end den, der tillades i Fogedretten
 • Udlejers synspunkter (anbringender) er udokumenteret
 • Der er indgået anden aftale med udlejer end den, som udlejer nu holder på

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt men følger af erstatningsansvarslovens § 4. Godtgørelse for varigt men ydes for varige personskader af ikke-økonomisk karakter. Men godtgørelsen fastsættes på baggrund af en méngrad, der vurderes under hensyn til skadens medicinske art og omfang og de ulemper skaden medfører i skadelidtes personlige livsførelse.
Ved vurderingen af méngradens størrelse lægges de rent medicinske følger af skaden til grund. Erstatningen fastsættes ud fra en vejledende mentabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen.
Dog gives et tillæg, hvis det kan sandsynliggøres, at skaden i det enkelte tilfælde betyder et større indgreb i skadelidtes sædvanlige livsførelse end det er sædvanligt.

Danske advokater er omfattet af dansk lovgivning

De fleste områder som advokater arbejder med, er omfattet af dansk lovgivning og her er nogle eksempler.
 • Indstationeringer
 • Komplekse kontrakter
 • Lejemål private
 • Mergers & Acquisitions
 • Opsigelse og bortvisning

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 8362 Hørning
Zacher Advokater A/S
Jernbanegade 22 A
8400 Ebeltoft
CVR: 15200308
Hjemmeside
Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft
CVR: 36281936
Hjemmeside
Revisorhuset Hinnerup ApS
Bogøvej 15
8382 Hinnerup
CVR: 35679154
Hjemmeside