Advokat Grenaa

  • Få 3 idelle tilbud fra advokater i Grenaa
  • Udfyld skemaet online på under 2 min.
  • Billig advokat - Tilbud fra rutinerede fagfolk

Få 3 Advokat Grenaa tilbud
Ageras Advokattilbud

8500 Grenaa
vejnavne

Lykkevej
Sønderled
Åstrupparken
Myntevej
Skovlystvej
Irisvej
Karen Blixens Vej
Rolighedsvej
Søndervang
Rådmandsvej
Åvangen
Østervænget
Vestergade
Snerlevej
Nordre Kajgade
Kløverbakken
Overstræde
Skovbrynet
Sølystvej
Polderrevsvej

Få gratis 3 tilbud fra professionel advokat i Grenå

Fordeles de efterladte ejendele i overensstemmelse med et testamente, der er en nullitet, vil arven i skatte- og afgiftsmæssig henseende blive anset for erhvervet af de legale arvinger. Endvidere vil arven blive anset for en gave til modtageren, der derfor må betale indkomstskat af beløbet, medmindre vedkommende hører til den personkreds, der må betale gaveafgift. Få 3 tilbud på en dygtig advokat i Grenå - gratis og uforpligtende.
Også i forhold til arvingernes kreditorer har sondringen mellem anfægteligheds- og nullitetsvirkning betydning. Ifølge Konkursloven § 34 indgår arv, der tilfalder skyldneren under konkursen, i boet, medmindre andet følger af arveladers gyldige testamente (dvs. en båndlæggelsesbestemmelse) eller, konkursboet afstår fra arven. Men efter bestemmelsen i Konkursloven kan et konkursbo ikke rejse indsigelse mod et testamente, der begrænser skyldnerens arveret.

Hvad er nødret?

Nødret er, hvor en akut nødsituation retfærdiggør et direkte indgreb i tredjemands retsgode. Det er en betingelse, at den skade, der sker på retsgodet, er af underordnet betydning. Nødret er handlinger, der er
  • nødvendige til afværgelse aftruende skade på person eller gods, og
  • den ellers retsstridige handling må anses for at være af forholdsvis underordnet betydning

At handlingen skal være af underordnet betydning vil sige, at det man foretager sig og den skade, det forvolder, skal stå i forhold til den skade, man vil afværge. I tilfælde af nødret skal der svares erstatning for den skade, som nødretshandlingen forvolder. Det er den person, i hvis interesser handlingen foretages. der skal erstatte skader eller tab som følge af nødretshandlingen.

Udfyld skemaet og få 3 supertilbud

Effektive advokater i Grenå området løser f.eks. følgende opgaver:
  • AB 92
  • Certeparti
  • Ejendomme
  • Gambling
  • Immaterialret

Få 3 Advokat Grenaa tilbud


Grenaa advokat eksempler:

Advokatfirmaet Kurt Siggaard ApS
Hjembækvej 64
8500 Grenaa
CVR: 30495136
Hjemmeside
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa
CVR: 15188693
Hjemmeside
Lindhardt Steffensen Advokater
Østerbrogade 45
8500 Grenaa
CVR: 31622867
Hjemmeside