Advokat Galten

  • Få 3 eftertragtede tilbud fra advokater i Galten
  • Udfyld skemaet på bare 9 minutter
  • Billig advokat - Spar 20% på din opgave

Få 3 Advokat Galten tilbud
Ageras Advokattilbud

Få gratis 3 tilbud fra skarp og billig advokat i Galten

Et testamente, der ikke opfylder kravene til et gyldigt testamente, kan erklæres ugyldigt. Arveloven indeholder i § 79 en regel, hvorefter indsigelse mod et testamentes gyldighed kan fremsættes af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt. Få 3 gratis tilbud på en god advokat i Galten.
Ofte vil et testamente kunne lægges til grund for skiftet, selvom det ikke opfylder samtlige krav til gyldighed, blot der ikke rejses indsigelse mod det; testamentet er anfægteligt. Er et testamente i strid med offentlige interesser eller med tredjemands ret, vil det oftest skulle anses for en nullitet; dvs. at det ikke kan danne grundlag for skiftet. Ved grovere mangler, vil der også kunne være nullitets virkning, fx ved blot et udkast til testamente. Kontakt en advokat i Galten og få gennemgået dit testamente og evt fremtidsfuldmagt i henhold til den nye arvelov.

Erstatning for erhvervsevnetab

Erstatning for erhvervsevnetab følger af erstatningsansvarslovens §§ 5-9. Erstatningen for erhvervsevnetab er en økonomisk kompensation, der som udgangspunkt beregnes ud fra tab af lønkroner, der omregnes til et procenttal.
Tallet ganges med 10 (Kapitaliseringsfaktoren), og maksimum for den samlede erstatning er fastsat til 8.712.500 kr. i 2015-niveau. Erstatningen tilkendes midlertidigt eller endeligt.
Erstatningsansvarslovens § 5: En skadelidt har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis en personskade varigt har nedsat skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde.

Sammenlign firmaernes tilbud

Advokater i Galten løser en bred vifte af opgaver inden for f.eks. følgende emner:
  • AB Forbruger
  • Corporate
  • Ejendomsadministration
  • Gas, olie og råstoffer
  • Immaterielle forhold

Få 3 Advokat Galten tilbud


Eksempler på advokat i 8464 Galten

Advokatfirmaet Birthe Møller Nielsen
Voldbyvej 100
8464 Galten
CVR: 16999687
Hjemmeside
Advokatanpartsselskabet Keld Nomanni
Svaneparken 14
8464 Galten
CVR: 20009136
Hjemmeside
Advokatfirmaet Arne Rustrup
Søndergade 5
8464 Galten
CVR: 85234714
Hjemmeside