Advokat Frederikshavn

  • Få 3 rare tilbud på advokater i Frederikshavn
  • Udfyld skemaet online på mindre end tre minutter
  • Billig advokat - Undgå at blive snydt

Få 3 Advokat Frederikshavn tilbud
Ageras Advokattilbud

Vi dækker også disse
veje i postnummer 9900

Lerbækvej
Nr. Kveselvej
Lundevej
Nøddevænget
Niels Mørchs Gade
Lillevej
Liljestien
Perregårdsvej
Peter Willemoes Vej
M.J. Knudstrups Vej
Odensegade
Kærhaven
Ollendorffsvej
Lienvej
Hyldevænget
Høyersgade
Ingeborgvej
Kvisselvej
Hødersvej
Lindegårdsvej

Få 3 gode og gratis tilbud på advokat i Frederikshavn

De danske regler om skifte finder kun anvendelse, hvis en dansk skifteret er kompetent til at behandle boet. Det kan imidlertid forekomme, at et dødsbo skal skiftes i ét land, medens det er et andet lands arveretlige regler. Få 3 super tilbud på en advokat i Frederikshavn. Spar 30% på en billig advokat.
Var afdøde såkaldt processuel indlænding efter reglerne i retsplejeloven, er en dansk skifteret kompetent. Hertil kræves, at vedkommende ved bopæl eller ophold havde stærkere tilknytning til Danmark end til udlandet. En dansk skifteret kan behandle et fællesbo, selv om afdøde ikke var indlænding.
Det samme gør sig gældende såfremt afdøde havde dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke inddrages under bobehandling i udlandet, eller at afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet.

Betaling og forrentning ved erstatningssager

Efter erstatningsansvarslovens § 16 kan godtgørelse og erstatning kræves betalt 1 måned efter, at skadevolderen eller dennes forsikringsselskab har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af erstatningens størrelse.
Såfremt det, forinden endelig opgørelse kan finde sted, er givet, at skadevolderen skal betale en del af det krævede beløb, kan denne del forlanges udbetalt aconto.
Et sådant udbetalt beløb samt beløb, der er udbetalt som midlertidig erhvervsevnetabserstatning, kan ikke senere kræves tilbagebetalt eller modregnet i andre erstatningsposter. Efter stk. 2 forrentes erstatning fra det tidspunkt, hvor det kan kræves betalt efter stk. 1.

Det er gratis at bruge vores tjeneste

Uanset hvor du har bopæl i Frederikshavn kommune, kan du bestille 3 gratis tilbud fra dygtige advokater:
  • Store Rugtved
  • Skagen
  • Lyngså
  • Skæve
  • Thorshøj

Få 3 Advokat Frederikshavn tilbud


Eksempel på advokat i Frederikshavn

Fogh-Andersen Advokatfirma ApS
Kirkepladsen 2 C
9900 Frederikshavn
CVR: 34699828
Hjemmeside
Advokatfirmaet Espersen
Tordenskjoldsgade 6
9900 Frederikshavn
CVR: 15554282
Hjemmeside
Advokatfirmaet Lisbeth Pahl & Thorbjørn Aaberg
Danmarksgade 81
9900 Frederikshavn
CVR: 61921419
Hjemmeside