Advokat Frederikshavn

  • Få 3 fantastiske tilbud fra advokater i Frederikshavn
  • Udfyld onlineformularen på mindre end 4 minutter
  • Billig advokat - Der er gode tilbud at få

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Få 3 gode og gratis tilbud på advokat i Frederikshavn

25. juli 2018. De danske regler om skifte finder kun anvendelse, hvis en dansk skifteret er kompetent til at behandle boet. Det kan imidlertid forekomme, at et dødsbo skal skiftes i ét land, medens det er et andet lands arveretlige regler. Få 3 super tilbud på en advokat i Frederikshavn.
Var afdøde såkaldt processuel indlænding efter reglerne i retsplejeloven, er en dansk skifteret kompetent. Hertil kræves, at vedkommende ved bopæl eller ophold havde stærkere tilknytning til Danmark end til udlandet. En dansk skifteret kan behandle et fællesbo, selv om afdøde ikke var indlænding, hvis ægtefælle er det.
Det samme gør sig gældende såfremt afdøde havde dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke inddrages under bobehandling i udlandet, eller at afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet.

Betaling og forrentning ved erstatningssager

Efter erstatningsansvarslovens § 16 kan godtgørelse og erstatning kræves betalt 1 måned efter, at skadevolderen eller dennes forsikringsselskab har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af erstatningens størrelse.
Såfremt det, forinden endelig opgørelse kan finde sted, er givet, at skadevolderen skal betale en del af det krævede beløb, kan denne del forlanges udbetalt aconto.
Et sådant udbetalt beløb samt beløb, der er udbetalt som midlertidig erhvervsevnetabserstatning, kan ikke senere kræves tilbagebetalt eller modregnet i andre erstatningsposter. Efter stk. 2 forrentes erstatning fra det tidspunkt, hvor det kan kræves betalt efter stk. 1.

Det er gratis at bruge vores tjeneste

Uanset hvor du har bopæl i Frederikshavn kommune, kan du bestille 3 gratis tilbud fra dygtige advokater:
  • Store Rugtved
  • Skagen
  • Lyngså
  • Skæve
  • Thorshøj

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9900 Frederikshavn

Fogh-Andersen Advokatfirma ApS
Kirkepladsen 2 C
9900 Frederikshavn
CVR: 34699828
Hjemmeside
Kammer Pedersen Advokatfirma
Kirkepladsen 2 C
9900 Frederikshavn
CVR: 32938515
Hjemmeside
Advokatfirmaet Espersen
Tordenskjoldsgade 6
9900 Frederikshavn
CVR: 15554282
Hjemmeside