Advokat Favrskov

  • Få 3 reelle tilbud fra advokater i Favrskov
  • Udfyld web skemaet på kun 2 minutter
  • Billig advokat - Spar tid - brug vores service

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Få 3 tilbud på advokat i Favrskov kommune og spar

15. juni 2018. Denne form for retshjælp tilbydes til personer, der opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces. Skadelidte skal højst betale 257,50 kroner, idet advokatens maksimale salær er fastsat til 1.030 kroner (inkl. moms), hvoraf staten betaler 75 procent.
Ved almindelig retshjælp er der ikke kun tale om mundtlig rådgivning. Prisen dækker også udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser typisk påkrav, klagebreve, enkle testamenter m.v.
Hvis advokatens rådgivning indebærer, at der skal anlægges en retssag, omfatter prisen på retshjælp ansøgningen om fri proces. Få 3 tilbud på en dygtig advokat i Favrskov kommune - gratis og uforpligtende.

Beregning af varigt mén

Méntabellen er en normtabel, der omfatter en række typiske skader. Hvis der foreligger en skade, som ikke er nævnt i tabellen, fastsættes méngraden ud fra et skøn på grundlag af tabellen. Den maksimale méngrad er normalt 100% men kan i særlige tilfælde fastsættes til 120.
Det kan være tilfældet ved flere skader, der tilsammen langt overstiger 100% i mén. Ved vurderingen af méngraden, fratrækkes der for forudbestående symptomgivende gener.
Rammer skaden et område, der i forvejen er skadet, vil der således ved fastsættelse af mengraden kun blive taget hensyn til den forvoldte forværrelse af skaden, det vil i almindelighed medføre en méngrad, der er mindre end normaltabellens.

Undgå uprofessionelle firmaer

Få advokattilbud på for eksempler disse emner:
  • Leje af bolig
  • Opgørelse af erstatning
  • Rekonstruktion
  • Sø- og transportforsikring
  • Udbud

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 8381 Favrskov

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370 Hadsten
CVR: 31797691
Hjemmeside
Zacher Advokater A/S
Jernbanegade 22 A
8400 Ebeltoft
CVR: 15200308
Hjemmeside
Advokatfirmaet Zacher & Andersen
Havnevej 11
8400 Ebeltoft
CVR: 33047487
Hjemmeside