Advokat i Favrskov

  • Få 3 stærke tilbud fra advokater i Favrskov
  • Udfyld skemaet på mindre 6 minutter
  • Spar 35 procent på en autoriseret advokat

Få 3 tilbud

Hvad er retshjælp?

3. august 2017. Denne form for retshjælp tilbydes til personer, der opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces. Skadelidte skal højst betale 257,50 kroner, idet advokatens maksimale salær er fastsat til 1.030 kroner (inkl. moms), hvoraf staten betaler 75 procent.
Ved almindelig retshjælp er der ikke kun tale om mundtlig rådgivning. Prisen dækker også udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser typisk påkrav, klagebreve, enkle testamenter m.v.
Hvis advokatens rådgivning indebærer, at der skal anlægges en retssag, omfatter prisen på retshjælp ansøgningen om fri proces.

Beregning af varigt mén

Méntabellen er en normtabel, der omfatter en række typiske skader. Hvis der foreligger en skade, som ikke er nævnt i tabellen, fastsættes méngraden ud fra et skøn på grundlag af tabellen. Den maksimale méngrad er normalt 100% men kan i særlige tilfælde fastsættes til 120.
Det kan være tilfældet ved flere skader, der tilsammen langt overstiger 100% i mén. Ved vurderingen af méngraden, fratrækkes der for forudbestående symptomgivende gener.
Rammer skaden et område, der i forvejen er skadet, vil der således ved fastsættelse af mengraden kun blive taget hensyn til den forvoldte forværrelse af skaden, det vil i almindelighed medføre en méngrad, der er mindre end normaltabellens.

Undgå uprofessionelle firmaer

Få advokattilbud på for eksempler disse emner:
  • Leje af bolig
  • Opgørelse af erstatning
  • Rekonstruktion
  • Sø- og transportforsikring
  • Udbud

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 8381 Favrskov
Fairmind
Anelystparken 35 D
8381 Tilst
CVR: 36451165
Hjemmeside
Byrial-law ApS
Vorregårdsparken 25
8410 Rønde
CVR: 34451176
Hjemmeside
Ret & Råd Århus N
Bogøvej 15
8382 Hinnerup
CVR: 32923984
Hjemmeside