Advokat Esbjerg

  • Få 3 friske tilbud fra advokater i Esbjerg
  • Udfyld skemaet på bare 6 minutter
  • Billig advokat - Spar meget tid på din opgave

Få 3 Advokat Esbjerg tilbud
Ageras Advokattilbud

Vi dækker også disse
veje i Esbjerg

Torvegade
Højvangs Tværvej
Siriusvej
Højvangs Parkvej
Østergade
Ålborgvej
Orionvej
Peder Skrams Gade
Højvangs Alle
Wessels Alle
Krogvej
Th Dahls Vej
Søndervangen
Sildekaj
Tinghøjs Alle
Højtoftevej
Rosenstien
Vognsbøl Engvej
Rørkjærsgade
Torskekaj

Bestil 3 gratis tilbud på lokal advokat i Esbjerg

Har du brug for at få udarbejdet et testamente, en fremtidsfuldmagt, en ægtepagt eller måske hjælp til et dødsbo eller personskade? Vi tilbyder at finde den bedste og billigste advokat i Esbjerg til sagen! Faktisk tilbyder vi at finde hele 3 advokater, der gerne vil løse opgaven for dig.
Tryk på den grønne knap og udfyld skemaet med oplysninger om sagen samt din kontaktoplysninger. Send derefter opgaven ind til os og afvent, at dine 3 gode tilbud kommer ind ad døren. Du bliver kontaktet pr telefon, sms eller email alt afhængig af, hvad du selv ønsker.
Det er vigtigt, at du får den rette rådgivning. Alle vore samarbejdspartnere har stor ekspertise inden for alle områder af advokatret, og kan derfor yde en kompetent og pålidelig rådgivning. Ved parforhold anbefaler vi, at I allerede nu indgår de nødvendige aftaler for at I derved undgår senere uoverensstemmelser.

Arbejdstagerens erstatningsansvar

Et erstatningsansvar overfor arbejdstageren for skadelidte kan nedsættes eller bortfalde, hvis det findes rimeligt under hensyn til de omstændigheder, der er nævnt ovenfor og til skadelidtes interesse.
Erstatning, som arbejdstageren har måttet betale, kan kræves tilbagebetalt af arbejdsgiveren i det omfang, ansvaret endeligt skal påhvile arbejdsgiveren. Hvis en arbejdsgiver har udbetalt løn under sygdom til en skadelidt, kan arbejdsgiveren gøre regres mod den erstatningsansvarlige hvis, arbejdsgiveren har lidt et tab.
l færdselsloven er regresspørgsmålet reguleret i § 108, stk. 2. Forsikringstageren hæfter kun, hvis han har fremkaldt skaden ved en grad af uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed.

Sammenlign hurtigt og gratis tilbud

Forskellige typer af advokatopgaver som advokater gerne hjælper med:
  • Etablering af rederivirksomheder
  • It-ret
  • Kontraktsforhold vedrørende skibe
  • Skibsregistrering
  • Tvangsfjernelse

Få 3 Advokat Esbjerg tilbud


Eksempel på Esbjerg advokat

Advokat Peter Schmitz
Skolegade 85
6700 Esbjerg
CVR: 61423419
Hjemmeside
Advokatfirmaet Højbjerg Jensen
Stormgade 67
6700 Esbjerg
CVR: 36678542
Hjemmeside
PSZ ApS
Kongensgade 36
6700 Esbjerg
CVR: 31071321
Hjemmeside