Advokat Ebeltoft

  • Få 3 friske tilbud fra advokater i Ebeltoft
  • Udfyld formularen på bare 4 minutter
  • Billig advokat - Opret opgaven i skemaet

Få 3 Advokat Ebeltoft tilbud
Ageras Advokattilbud

Eksempler på
Ebeltoft vejnavne

Enggyden
Adelgade
Hortensiavej
Nøruplund Tværvej
Bekkasinvej
Galgebakken
Mosevej
Bakkevej
Genvej
Jasminvej
Ebeltoft Byvej
Bøgevej
Lysningen
Elgvej
Munkebakken
Enebærstien
Makrelvej
Digevej
Dianavej
Kragevænget

Bestil 3 gratis tilbud på advokat i Ebeltoft og spar!

Her indhenter du nemt og hurtigt 3 favorable tilbud på advokat assistance i Ebeltoft. Udfyld kontaktskemaet på 4½ minut og modtag 3 superattraktive advokattilbud på 2-3 dage.
I småsager med en økonomisk værdi indtil 5.000 kr. kan beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand eller til bistand i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 5 og 6 fra andre end advokater dog højst fastsættes til 1.500 kr. I småsager med en økonomisk værdi mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. kan beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand eller til bistand fra andre end advokater højst fastsættes til 2.500 kr.
Det er forudsat, at en part ikke har behov for advokatbistand eller anden bistand under sagens forberedelse. De almindelige regler om fri proces anvendes fuldt ud, når en sag behandles efter småsagsreglerne. Få 3 tilbud på en dygtig advokat i Ebeltoft - gratis og uforpligtende.

Udbetaling ved varigt mén

Méngraden gives for de varige følger, og fastsættes til et kapitalbeløb. Ved en méngrad på mindre end fem procent ydes der ingen erstatning. Der eksisterer dog en række nedsættelsesregler.
Hvis pågældende var fyldt 60 år, da skaden skete, nedsættes godtgørelsen med i alt 2 procent for hvert år, efter pågældendes fyldte 59 år.Der sker ikke yderligere nedsættelse, når pågældende fylder 70 år.
Andet tab omfatter udgifter, som skadelidte har haft i tiden efter skaden. Som et eksempel på andet tab kan nævnes erstatning for forsinket uddannelse, som differencen mellem indtjeningen/ lønnen under den forlængede uddannelse, og den indtjening pågældende ville have haft som udlært.

Undgå at spilde en masse tid

Her er et (meget) lille udvalg af emner, som varetages af advokater i Ebeltoft.
  • Aflønningsformer
  • Almene boliger
  • Boligkøb
  • Entrepriseret
  • Finansieringsret

Få 3 Advokat Ebeltoft tilbud


Lokal advokat fra 8400

Advokatfirmaet Sesler
Adelgade 7
8400 Ebeltoft
CVR: 36281936
Hjemmeside
Advokatfirmaet Zacher & Andersen
Havnevej 11
8400 Ebeltoft
CVR: 33047487
Hjemmeside
Advokat Michael Sesler Holding ApS
Jyllandsvej 10
8400 Ebeltoft
CVR: 30532287
Hjemmeside