Advokat i Ebeltoft

  • Få 3 skræddersyede tilbud fra advokater i Ebeltoft
  • Udfyld skemaet online på kun 5 minutter
  • Spar 35 pct på en autoriseret advokat

Få 3 tilbud

Småsagsproces og advokatbistand

3. august 2017. I småsager med en økonomisk værdi indtil 5.000 kr. kan beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand eller til bistand i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 5 og 6 fra andre end advokater dog højst fastsættes til 1.500 kr.
I småsager med en økonomisk værdi mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. kan beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand eller til bistand fra andre end advokater højst fastsættes til 2.500 kr. Beløbene er ekskl. moms og inkluderer forberedelse af hovedforhandlingen.
Det er forudsat, at en part ikke har behov for advokatbistand eller anden bistand under sagens forberedelse. De almindelige regler om fri proces anvendes fuldt ud, når en sag behandles efter småsagsreglerne.

Udbetaling ved varigt mén

Méngraden gives for de varige følger, og fastsættes til et kapitalbeløb. Ved en méngrad på mindre end fem procent ydes der ingen erstatning. Der eksisterer dog en række nedsættelsesregler.
Hvis pågældende var fyldt 60 år, da skaden skete, nedsættes godtgørelsen med i alt 2 procent for hvert år, efter pågældendes fyldte 59 år.Der sker ikke yderligere nedsættelse, når pågældende fylder 70 år.
Andet tab omfatter udgifter, som skadelidte har haft i tiden efter skaden. Som et eksempel på andet tab kan nævnes erstatning for forsinket uddannelse, som differencen mellem indtjeningen/ lønnen under den forlængede uddannelse, og den indtjening pågældende ville have haft som udlært.

Undgå at spilde en masse tid

Her er et (meget) lille udvalg af emner, som varetages af advokater i Ebeltoft.
  • Aflønningsformer
  • Almene boliger
  • Boligkøb
  • Entrepriseret
  • Finansieringsret

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 8400 Ebeltoft
Advokat Mads Brath Holding ApS
Adelgade 7
8400 Ebeltoft
CVR: 30532279
Hjemmeside
Zacher Advokater A/S
Jernbanegade 22 A
8400 Ebeltoft
CVR: 15200308
Hjemmeside
Advokat Michael Sesler Holding ApS
Jyllandsvej 10
8400 Ebeltoft
CVR: 30532287
Hjemmeside