Advokat Brønderslev

  • Få 3 seriøse tilbud fra advokater i Brønderslev
  • Udfyld web formularen på under 6 minutter
  • Billig advokat - Udfyld vores onlineformular i dag

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Få gratis 3 tilbud på advokat assistance i Brønderslev

15. juni 2018. Har en notar i sin påtegning på testamentet i overensstemmelse med påbuddet i arvelovens § 63 angivet, at testator må antages at være i stand til fomuftsmæssigt at oprette testamente, skal det anses for bevist, medmindre særlige omstændigheder giver grund til at betvivle påtegningens rigtighed. En tilsvarende formodning gælder ikke, selv om vidner på et testamente har anført en tilsvarende påtegning.
Testamente oprettet af en mindreårig eller af en testator, der manglede evnen til at råde fornuftsmæssigt, er som hovedregel kun anfægteligt. Er testamentet oprettet af et lille barn, der ikke er i stand til at forstå betydningen deraf, eller var testator ganske afsindig eller nær bevidstløshed, vil testamentet dog være en nullitet. Få 3 kontante tilbud på en advokat i Brønderslev kommune.

Genoptagelse af erstatningssag

Skadelidte har som udgangspunkt mulighed for at få genoptaget erstatningssagen jf. erstatningsansvarslovens § ll, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning.
En ændring af den erhvervsmæssige situation, som betyder en varig lønnedgang, vil normalt opfylde betingelserne for genoptagelse af sagen. Er betingelserne for uanmodet forretningsførelse opfyldt, er den, der handler, ansvarsfri for de skader, som han forvolder forretningsherren, og han kan forlange erstatning for de positive udgifter, han har haft til redningsaktionen. Den, i hvis interesse, der er handlet, hæfter for eventuelle udgifter.

Lad lokale firmaer løse din opgave

Få 3 tilbud på juridisk advokat bistand - uanset hvor du bor i Brønderslev kommune:
  • Stenum
  • Serritslev
  • Kirkholt
  • Svennum
  • Hallund

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9700 Brønderslev

Storkborg v/Gert Storkborg Jensen
Kattegatsvej 9 B
9700 Brønderslev
CVR: 25042530
Hjemmeside
Kringelbach Advokatfirma
Ådalen 385
9700 Brønderslev
CVR: 36102004
Hjemmeside
Advokathus Nord
Godsbanegade 21
9700 Brønderslev
CVR: 34431183
Hjemmeside