Advokat i Brønderslev

  • Få 3 friske tilbud fra advokater i Brønderslev
  • Udfyld onlineformularen på under 4 minutter
  • Spar 30 procent på en certificeret advokat

Få 3 tilbud

Oprettelse af testamente under sine sansers fulde brug

3. august 2017. Har en notar i sin påtegning på testamentet i overensstemmelse med påbuddet i arvelovens § 63 angivet, at testator må antages at være i stand til fomuftsmæssigt at oprette testamente, skal det anses for bevist, medmindre særlige omstændigheder giver grund til at betvivle påtegningens rigtighed. En tilsvarende formodning gælder ikke, selv om vidner på et testamente har anført en tilsvarende påtegning.
Testamente oprettet af en mindreårig eller af en testator, der manglede evnen til at råde fornuftsmæssigt, er som hovedregel kun anfægteligt. Er testamentet oprettet af et lille barn, der ikke er i stand til at forstå betydningen deraf, eller var testator ganske afsindig eller nær bevidstløshed, vil testamentet dog være en nullitet.

Genoptagelse af erstatningssag

Skadelidte har som udgangspunkt mulighed for at få genoptaget erstatningssagen jf. erstatningsansvarslovens § ll, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning.
En ændring af den erhvervsmæssige situation, som betyder en varig lønnedgang, vil normalt opfylde betingelserne for genoptagelse af sagen. Er betingelserne for uanmodet forretningsførelse opfyldt, er den, der handler, ansvarsfri for de skader, som han forvolder forretningsherren, og han kan forlange erstatning for de positive udgifter, han har haft til redningsaktionen. Den, i hvis interesse, der er handlet, hæfter for eventuelle udgifter.

Lad lokale firmaer løse din opgave

Få 3 tilbud på juridisk bistand - uanset hvor du bor i Brønderslev kommune:
  • Stenum
  • Serritslev
  • Kirkholt
  • Svennum
  • Hallund

Få 3 tilbud


Eksempler på advokat i 9700 Brønderslev
Advokatfirmaet Henrik Skaarup
Gl. Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
CVR: 74823513
Hjemmeside
LN Advokater
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
CVR: 32477488
Hjemmeside
Advokathus Nord
Godsbanegade 21
9700 Brønderslev
CVR: 34431183
Hjemmeside