Advokat i Als

  • Få 3 favorable tilbud fra advokater i Als
  • Udfyld skemaet på kun 2 minutter
  • Billig advokat - Benyt vores gratis service her

Få 3 Advokat tilbudIndhent 3 gratis advokat tilbud på Als området

21. december 2017. Søger du efter en god advokat til udarbejdelse af testamente, gavebrev, ansættelseskontrakt, skøde, inkassovarsel, byggekontrakt eller noget helt 7? Så læs roligt videre her. Vi påtager os nemlig at indhente 3 tilbud fra advokater på Als - gratis og uforpligtende.
Din del af arbejdet er nemt - du indtaster blot din opgave i kontaktformularen på 5 minutter og sender den ind til os. Så går vi i gang med at finde de bedste egnede advokater på Als som modtager dine kontaktoplysninger, så de selv kan kontakte dig.
At få 3 gratis tilbud på sagen er både den hurtigste og ikke mindst den billigste måde at komme i kontakt med professionelle advokat firmaer på Als på. De færreste mennesker har jævnlig kontakt med advokater og har derfor ingen erfaring med at vurdere, om advokaten er kompetent.

Ansvarsgrundlaget Culpa

Det mest almindelige ansvarsgrundlag er culpa. Culpa betyder, at man skal have handlet med skyld. På almindeligt dansk kan man sige, at den, der har forårsaget skaden, skal kunne bebrejdes den handling, vedkommende har foretaget.
Man taler om, at der skal være en skyldig skadevolder. Traditionelt set taler man om to former for skyld; forsæt, som betyder at skaden er begået med vilje og uagtsomhed, som betyder, at skadevolder indså eller burde indse, at den handling, han foretog, kunne indebære en skade.
Det er ikke en betingelse for, at der kan opstå et erstatningskrav, at skadevolder har handlet med forsæt, dvs. at man har påført skaden med vilje. Det er heller ikke en betingelse, at skadevolders handling skal have været grov uagtsom.

Danske advokater løser mange forskellige opgaver

Autoriserede advokater på Als arbejder bl.a. med disse emneområder:
  • Børnepenge
  • Forsikringsret
  • Kontrakter
  • Overenskomster
  • Rådgivers strafansvar

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 6430 Als
Marcus Rey Advokatanpartsselskab
Trompeterhøj 56
6470 Sydals
CVR: 33881681
Hjemmeside
Advokatfirmaet Søren Nygaard
Sankt Jørgens Gade 29
6400 Sønderborg
CVR: 33122934
Hjemmeside
Advokatfirmaet Preben Østergård
Sankt Jørgens Gade 29
6400 Sønderborg
CVR: 35687475
Hjemmeside