Advokat Aarhus

  • Få 3 godkendte tilbud fra advokater i Aarhus
  • Udfyld formularen på kun 9 minutter
  • Billig advokat - Vi sparer dig for tid og penge

Få 3 Advokat Aarhus tilbud
Ageras Advokattilbud

Vi dækker også disse
veje i Aarhus

Kirkedammen
Mindegade
Niels Jensens Vej
Gustav Wieds Vej
Busgaden
Møllegade
Hveensgade
Bødker Balles Gård
Kildegården
Immervad
Anholtsgade
Ingerslevs Plads
H.V. Kaalunds Vej
Marselisborg Lystbådehavn
Mønsgade
Assensgade
Montanagade
Danziggade
Banegårdspladsen
Kroghsgade

Indhent 3 gratis tilbud fra advokat kontorer i Århus

3advokattilbud.dk er en onlinetjeneste, der sætter dig som bruger i kontakt med op til 3 advokater i Århus, som kan hjælpe dig med at løse din sag. Det er en for dig som forbruger eller erhvervsdrivende en gratis service. Det er udelukkende op til dig at vælge den advokat, du fandt bedst af dem, der kontakter dig.
Vi skaffer dig 3 tiltalende advokat tilbud i Århus, hvis du for eksempel har brug for hjælp med udarbejdelse af en ægtepagt, en voldgiftssag eller tvangsfjernelse. Du kan også indhente gratis tilbud på f.eks. straffesager, skilsmisse, personskade eller patentret.
Ægtefællerne kan ved tinglyst ægtepagt bestemme, at særeje skal være fælleseje, medmindre dette er i strid med tredjemands bestemmelse, jævnfør Retsvirkningsloven § 28 b. Ved testamentarisk bestemmelse om særeje kan arven kun gøres til fælleseje, hvis der er hjemmel dertil i testamentet.

Erstatning for helbredelsesudgifter

Der ydes erstatning for helbredelsesudgifter jf. erstatningsansvarslovens § 1. Der skal være tale om rimelige og nødvendige foranstaltninger, som har til formål, at skadelidte bliver helbredt.
De udgifter, der kan være tale om, er udgifter til hospitalsophold, der ikke betales via den offentlige sygesikring, læge og tandlægeudgifter, rimelige udgifter til medicin og til nødvendigt rekreationsophold samt udgifter til fysioterapi og kiropraktor.
Hospitalsophold kan ikke kræves betalt af skadevolder, hvis behandlingen kunne være opnået gratis på et offentligt hospital. Derudover kan udgifter til transportomkostninger til og fra hospital, andet behandlingssted samt hjemrejse kræves godtgjort.

Vi sender din opgave i udbud

Liste med eksempler på sagstyper som advokater i Århus kommune varetager:
  • Andelsbolig
  • Dødsbobehandling
  • Fast ejendom
  • Komplekse kontrakter
  • Opsigelse og bortvisning

Få 3 Advokat Aarhus tilbud


Eksempel på advokat i 8000 Aarhus

ErstatningsAdvokaterne
Christiansgade 29
8000 Århus C
CVR: 35618465
Hjemmeside
Advokatfirmaet Jan Schneider
Store Torv 10
8000 Århus C
CVR: 35559248
Hjemmeside
Økologernes Advokat
Dalgas Avenue 42
8000 Aarhus C
CVR: 10648432
Hjemmeside