Advokat Aalborg

 • Få 3 stærke tilbud fra advokater i Aalborg
 • Udfyld online skemaet på mindre end 10 minutter
 • Billig advokat - Opnå store rabatter

Få 3 Advokat tilbud
LegalDesk

Ageras

Få flere gratis tilbud fra dygtige advokater i Aalborg

29. juli 2018. En skiftebehandling skal sikre, at kreditorerne fyldestgøres, hvis boet i øvrigt er tilstrækkeligt dertil, samt at arvinger og legatarer får et eventuelt overskud. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at det er henlagt til skifteretten at sørge for, at der rent faktisk iværksættes et skifte.
Det forudsætter at skifteretten gøres opmærksom på via en advokat, at en person er afgået ved døden, hvilket sikres ved, at begravelsesmyndigheden, der modtager anmeldelse om et dødsfald, efter dødsboskifteloven § 4 er pålagt en pligt til snarest muligt at videreanmelde det til skifteretten.
Efterlader afdøde sig ingen eller kun få midler, eller er der en ægtefælle, der kan hensidde i uskiftet bo, er en skiftebehandling dog ufornøden. Skifteretten indkalder snarest muligt efter anmeldelse af dødsfaldet den afdødes nærmeste pårørende, til et møde med en advokat i Aalborg.

Midlertidigt erhvervsevnetab betingelser

Det er en betingelse, at der på baggrund af skadelidtes helbreds- og erhvervsmæssige forløb kan foretages et kvalificeret (dvs. relativt sikkert) skøn over erhvervsevnetabets størrelse.
Det er endvidere en betingelse, at det ikke er muligt endeligt at foretage et skøn over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, fordi pågældende for eksempel modtager:
 • sygedagpenge
 • revalidering
 • barsel

En midlertidig vurdering af erhvervsevnetabet kan godt være mindre end 15%, hvis det antages, at fx. revalidering vil medføre, at der efter ny uddannelse ikke bliver noget tab. Et eventuelt indtægtstab under revalideringen vil kunne erstattes som tabt arbejdsfortjeneste. Hvis den skadelidte derimod kun forventes at kunne opnå 75% af sin hidtidige indtægt efter revalideringen, fastsættes den midlertidige erhvervsevnetabsprocent til 25%.

Snyd ikke dig selv for penge

Uanset hvor du er bosat i Aalborg kommune, kan du bestille 3 gratis advokattilbud:
 • Store Ejstrup
 • Nibe
 • Store Restrup
 • Dall Villaby
 • Dokkedal

Få 3 Advokat tilbud


Eksempler på advokat i 9000 Aalborg

HjulmandKaptain
Badehusvej 16
9000 Aalborg
CVR: 27080677
Hjemmeside
Hovmøller & Thorup Advokatfirma
Strandvejen 4
9000 Aalborg
CVR: 28715382
Hjemmeside
Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg
CVR: 19232107
Hjemmeside